Vorstand FC Selzach, Saison 2015/2016

Amiet Manfred

Ehrenpräsident

E-Mail

 

Däster Peter

Präsident

E-Mail

+41 79 838 03 58

Bieli André

Sportchef

E-Mail

+41 79 891 14 46

Hess René

Finanzchef

E-Mail

+41  79 511 94 29

Stauffer Tobias

Spiko-Präsident

E-Mail

+41  79 637 24 62

Bläuer Christian

Junioren-Obmann

E-Mail

+41 78 657 56 16 

Wyder Andreas

Chef Infrastruktur

E-Mail

 

Kocher Eliane

Aktuarin

E-Mail

 

Dorninger Ralph

Leiter Sponsoring             

E-Mail

+41 79 258 62 58 

Zimmermann Alain

Anlässe

E-Mail

+41 79 711 56 84

Zbinden Marco

Vertreter Senioren

E-Mail

+41 79 439 45 08

 

Funktionäre FC Selzach, Saison 2015/2016

Niklaus Oliver

J + S Coach

E-Mail

+41 79 478 64 52

Diaz Miguel

Platzwart

E-Mail

+41 79 560 72 88

Melhase Sven

Schiedsrichterverant.

E-Mail

+41 79 681 95 03 

Kiechl Heinz

Clubhauswirt

E-Mail

+41 79 250 36 51 


Amiet Manfred

Ehrenpräsident

Däster Peter

Präsident

Bieli André

Sportchef

Hess René

Finanzchef

Stauffer Tobias

Spiko Präsident

Bläuer Christian

Junioren-Obmann


Wyder Andreas Chef Infrastruktur

Kocher Eliane

Aktuarin

Dorninger Ralph

Leiter Sponsoring

Zimmermann Alain

Anlässe

Zbinden Marco

Vertreter Senioren

Niklaus Oliver

J & S Coach


Diaz Miguel

Platzwart

Melhase Sven

Schiedsrichterverantw.

Kiechl Heinz

ClubhauswirtVereinspräsidenten seit der Gründung


Derendinger

Walter

1926 - 1932

Klenzi

Raymond

1972 - 1978

Brügger

Adolf

1932 - 1937

 

Schöni

Willy

1978 - 1980

Walter

Adolf

1937 - 1939

 

Heiri

Arno

1980 - 1983

Leuenberger

Werner

1939 - 1940

 

Amiet

Manfred

1983 - 1992

Walker

Martin

1940 - 1943

 

Siepe

Markus

1992 - 2003

Globbo

Ernst

1943 - 1946

 

Büschi 

Beat 

2003 - 2005 

Gisiger

Armin

1946 - 1951

 

Crimella 

Isidor a.i.

2005 - 2006 

Rudolf

Hans

1951 - 1967

 

Däster 

Peter 

2006 -  

Kocher

Bruno

1967 - 1970

 

 

 

 

Bolliger

Ernst

1970 - 1971

 

 

 

 

Muster

Hans

1971 - 1972

 

 

 


Ehrenpräsidenten seit der Gründung


Gisiger

Armin 

1951 – 1989

 

 

 

 

Rudolf

Hans

1990 – 1998

 

 

 

 

Amiet

Manfred

1998 -